Kolektív pracovníkov ÚAMT

About: Kolektív pracovníkov ÚAMT

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
  • Rola : Skupina lektorov
  • Website : http://uamt.fei.stuba.sk
  • Prax : Viacročné skúsenosti
  • Špecialista na oblasť : Viaceré oblasti mechatroniky
Topics Handling
Názov kurzu Lesson Name Complexity Dĺžka
Blender - základy 3D modelovania - videotutoriál Tipy a triky a textúrovanie 3D modelu šálky 50 mins
Blender - základy 3D modelovania - videotutoriál Modelovanie 3D modelu šálky 60 mins
3D engine Unity - projekt Survival Shooter Survival Shooter - manažment nepriateľov a finalizácia 10 mins
3D engine Unity - projekt Survival Shooter Survival Shooter - grafické rozhranie 10 mins
3D engine Unity - projekt Survival Shooter Survival Shooter - Zombunny 15 mins
3D engine Unity - projekt Survival Shooter Survival Shooter - príprava postavy a kamery 15 mins
3D engine Unity - projekt Survival Shooter Survival Shooter - úvod 5 mins
Základy 3D enginu Unity - projekt Roll a Ball Roll a Ball - tvorba grafického rozhrania a finalizácia 10 mins
Základy 3D enginu Unity - projekt Roll a Ball Roll a Ball - zbieranie kociek 10 mins
Základy 3D enginu Unity - projekt Roll a Ball Roll a Ball - nastavenie prostredia 10 mins
Základy 3D enginu Unity - projekt Roll a Ball Roll a Ball - nastavenie kamery 10 mins
Základy 3D enginu Unity - projekt Roll a Ball Roll a Ball - úvod a prvý skript 10 mins
Termomechanika - elektronická učebnica 8.kapitola: Obrátené obehy 60 mins
Termomechanika - elektronická učebnica 7.kapitola: Priame obehy v oblasti mokrej pary 60 mins
Termomechanika - elektronická učebnica 6.kapitola: Termodynamika pár 60 mins
Termomechanika - elektronická učebnica 5.kapitola: Druhý zákon termodynamiky 60 mins
Termomechanika - elektronická učebnica 4.kapitola: Tepelné obehy 60 mins
Termomechanika - elektronická učebnica 3.kapitola: Stavové zmeny plynu 60 mins
Termomechanika - elektronická učebnica 2.kapitola: Prvý zákon termodynamiky 60 mins
Termomechanika - elektronická učebnica 1.kapitola: Základné pojmy, veličiny a rovnice 60 mins
Mechanika - elektronická učebnica 9.kapitola: Momentové charakteristiky prierezu 60 mins
Mechanika - elektronická učebnica 8.kapitola: Hypotézy porušenia materiálu 60 mins
Mechanika - elektronická učebnica 7.kapitola: Zovšeobecnený Hookov zákon 60 mins
Mechanika - elektronická učebnica 6.kapitola: Napätosť v bode telesa 60 mins
Mechanika - elektronická učebnica 5.kapitola: Úlohy prostého ťahu a tlaku 60 mins
Mechanika - elektronická učebnica 4.kapitola: Základné pojmy pružnosti a pevnosti 60 mins
Mechanika - elektronická učebnica 3.kapitola: Statika sústavy hmotných bodov - Prútové sústavy 60 mins
Mechanika - elektronická učebnica 2.kapitola: Statika hmotného bodu a telesa 60 mins
Mechanika - elektronická učebnica 1.kapitola: Základné pojmy statiky 60 mins
Základy automatizácie a teórie systémov - videokurz Základy automatizácie - STABILITA REGULAČNÉHO OBVODU 9 mins
Základy automatizácie a teórie systémov - videokurz Základy automatizácie - PID REGULÁTOR 6 mins
Základy automatizácie a teórie systémov - videokurz Základy automatizácie - BLOKOVÁ ALGEBRA, UZAVRETÝ REGULAČNÝ OBVOD 8 mins
Základy automatizácie a teórie systémov - videokurz Základy automatizácie - ŠTANDARDNÉ TESTOVACIE FUNKCIE, PRECHODOVÁ, IMPULZNÁ CHARAKTERISTIKA 6 mins
Základy automatizácie a teórie systémov - videokurz Základy automatizácie - PRENOSOVÁ FUNKCIA 5 mins
Základy automatizácie a teórie systémov - videokurz Základy automatizácie - DIFERENCIÁLNA ROVNICA A LAPLACEOVA TRANSFORMÁCIA 10 mins
Základy automatizácie a teórie systémov - videokurz Základy automatizácie - SYSTÉMY 7 mins
Počítačové siete a priemyselné komunikácie Ochrana komunikačných zariadení pred prepätím a poruchami 10 mins
Počítačové siete a priemyselné komunikácie Komunikácia s elektrickými pohonmi 15 mins
Počítačové siete a priemyselné komunikácie Priemyselný ethernet 15 mins
Počítačové siete a priemyselné komunikácie Internet a protokoly rodiny TCP/IP 10 mins
Počítačové siete a priemyselné komunikácie Priemyselné komunikačné zbernice 15 mins
Počítačové siete a priemyselné komunikácie Lokálne siete 10 mins
Počítačové siete a priemyselné komunikácie Referenčný model komunikácie ISO/OSI 30 mins
Počítačové siete a priemyselné komunikácie Komunikácia v priemyselnej automatizácii 15 mins
Mikropočítačové systémy (Mikroprocesorová technika) Priemyselné komunikačné zbernice 20 mins
Mikropočítačové systémy (Mikroprocesorová technika) Úvod do číslicového spracovania signálov - signálové procesory 20 mins
Mikropočítačové systémy (Mikroprocesorová technika) Reprezentácia čísiel v mikroprocesorovej technike 15 mins
Mikropočítačové systémy (Mikroprocesorová technika) Univerzálne sériové rozhranie - režim I2C 15 mins
Mikropočítačové systémy (Mikroprocesorová technika) Univerzálne sériové rozhranie - režim SPI 15 mins
Mikropočítačové systémy (Mikroprocesorová technika) 10 - bitový interný analógovo - digitálny prevodník 20 mins
Mikropočítačové systémy (Mikroprocesorová technika) Radič DMA, radič pamäte FLASH, obvod dohľadu nad napájacím napätím 20 mins
Mikropočítačové systémy (Mikroprocesorová technika) Časovač watchdog, hardvérová násobička 15 mins
Mikropočítačové systémy (Mikroprocesorová technika) Časovač a jeho aplikácie 20 mins
Mikropočítačové systémy (Mikroprocesorová technika) Systémový reset, inicializácia procesora, prerušenia, režimy činnosti procesora a nízkopríkonové aplikácie 15 mins
Mikropočítačové systémy (Mikroprocesorová technika) Konfigurácia I/O pinov, modul generovania hodinového signálu 20 mins
Mikropočítačové systémy (Mikroprocesorová technika) Centrálna procesorová jednotka, režimy adresovania, inštrukčný súbor 20 mins

Kolektív vedecko-pedagogických pracovníkov Ústavu automobilovej mechatroniky Fakulty elektrotechniky a informatika STU BA