Počítačové siete a priemyselné komunikácie

Počítačové siete a priemyselné komunikácie

Počítačové siete a priemyselné komunikácie

Schopnosť vzájomnej komunikácie zariadení a subsystémov je v súčasných priemyselných automatizovaných systémoch nevyhnutnosťou. Komunikácia sa realizuje horizontálne, v rámci jednotlivých úrovní riadenia a vertikálne, medzi jednotlivými úrovňami. Priemyselné automatizované systémy sú zvyčajne štruktúrované do niekoľkých hierarchických úrovní, každá z týchto hierarchických úrovní obsahuje patričnú komunikačnú úroveň s rôznymi požiadavkami na komunikačný systém. Pozrite si náš prepracovaný kurz na túto tému. Kurz je užitočný aj pre záujemcov o problematiku počítačových sietí.

Jednotlivé časti kurzu si je možné pozrieť nižšie.

Vznik kurzu bol podporený projektom KEGA 011STU-4/2015 - Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky.

No Comments

Comments are closed.

Lektori