Plant Simulation – modelovanie výrobných systémov – videotutoriál

Plant Simulation – modelovanie výrobných systémov – videotutoriál

Plant Simulation – modelovanie výrobných systémov – videotutoriál

Tento tutoriál sa zameriava na modelovanie technických systémov, ako sú výrobne systémy a procesy, tok materiálov a informácií a logistika. Tecnomatix Plant Simulation používa pre simulačný model objektovo orientovaný prístup. Triedy opisujú preddefinovanie dostupných atribútov a metód. Počas procesu vytvárania objektu sú atribúty triedy vyplnené konkrétnymi hodnotami. V prípade Tecnomatixu môžeme manipulovať so všeobecnými triedami pre opätovné použitie, ako aj meniť konkrétny objekt pre jeden proces.

Vznik kurzu bol podporený projektom KEGA 030STU-4/2015 - Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike. Aktualizácia kurzu pre novšie verzie programu bola podporená projektom KEGA 030STU-4/2017 - Laboratórium digitálnych tovární s podporou IoT. Aktualizáciu kurzu pre novšie verzie programu v roku 2020 bola podporená projektom Nadácie Tatra Banky 2019vs056 - Virtuálny tréning operátorov výroby v Industry 4.0.

No Comments

Post a Reply

Lektori