O našej web stránke

Táto e-learningová web stránka vznikla na popud skupiny pracovníkov Ústavu automobilovej mechatroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU BA v apríli 2017. Práce na nej započali v rámci riešenia projektov KEGA 030STU-4/2015 a KEGA 011STU-4/2015 s cieľom integrovať poznatky z týchto projektov a pripraviť pôdu pre prezentáciu propagačno-edukačných materiálov aj z ďalších projektov na našom ústave.

Všetky materiály na web stránke sú voľne dostupné pre širokú verejnosť a ich kvalita je garantovaná skúsenými vedecko-pedagogickými pracovníkmi ústavu.

Webhosting pre web stránku bol poskytnutý spoločnosťou WebSupport, za čo im patrí naša vďaka.