Riadenie modelu diskrétneho udalostného systému

Riadenie modelu diskrétneho udalostného systému

Riadenie modelu diskrétneho udalostného systému

Pozrite si videokurz z oblasti riadenia výrobného systému pomocou PLC. Náš kurz má 3 lekcie.

Vznik kurzu bol podporený projektom KEGA 030STU-4/2015 - Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike.

No Comments

Post a Reply

Lektori