Základy automatizácie a teórie systémov – videokurz

Základy automatizácie a teórie systémov – videokurz

Základy automatizácie a teórie systémov – videokurz

Pozrite si videokurz zo základov teórie systémov a automatizácie. Náš kurz má 7 lekcií.

Vznik kurzu bol podporený projektom KEGA 030STU-4/2015 - Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike.

No Comments

Post a Reply

Lektori