Základy automatizácie a teórie systémov - videokurz

Základy automatizácie – PRENOSOVÁ FUNKCIA

Pozrite si video. V nasledujúcej časti si vysvetlíme pojem prenosová funkcia. Prenosová funkcia využíva pojem Laplaceova transformácia, o ktorej sme sa rozprávali v druhej časti kurzu.

Lesson Intro Video

Please login to get access to the quiz
Základy automatizácie – DIFERENCIÁLNA ROVNICA A LAPLACEOVA TRANSFORMÁCIA (Predošlá lekcia)
(Ďalšia lekcia) Základy automatizácie – ŠTANDARDNÉ TESTOVACIE FUNKCIE, PRECHODOVÁ, IMPULZNÁ CHARAKTERISTIKA
Späť na Základy automatizácie a teórie systémov – videokurz

No Comments

Post a Reply