Základy automatizácie a teórie systémov - videokurz

Základy automatizácie – ŠTANDARDNÉ TESTOVACIE FUNKCIE, PRECHODOVÁ, IMPULZNÁ CHARAKTERISTIKA

Pozrite si video. V tejto časti si vysvetlíme, čo sú štandardné testovacie funkcie a prechodová a impulzná charakteristika. Pomocou nich vieme zistiť základné informácie o dynamickom systéme.

Lesson Intro Video

Please login to get access to the quiz
Základy automatizácie – PRENOSOVÁ FUNKCIA (Predošlá lekcia)
(Ďalšia lekcia) Základy automatizácie – BLOKOVÁ ALGEBRA, UZAVRETÝ REGULAČNÝ OBVOD
Späť na Základy automatizácie a teórie systémov – videokurz

No Comments

Post a Reply