Základy automatizácie a teórie systémov - videokurz

Základy automatizácie – PID REGULÁTOR

Pozrite si video. V tomto videu sa venujeme najčastejšie využívanému typu regulátora, ktorým je PID regulátor. Vysvetlíme si jeho štruktúru a podstatu jeho 3 zložiek.

Lesson Intro Video

Please login to get access to the quiz
Základy automatizácie – BLOKOVÁ ALGEBRA, UZAVRETÝ REGULAČNÝ OBVOD (Predošlá lekcia)
(Ďalšia lekcia) Základy automatizácie – STABILITA REGULAČNÉHO OBVODU
Späť na Základy automatizácie a teórie systémov – videokurz

No Comments

Post a Reply