Riadenie modelu paletového zakladača prostredníctvom PLC

Riadenie modelu paletového zakladača prostredníctvom PLC

Riadenie modelu paletového zakladača prostredníctvom PLC

Séria videí demonštruje riadenie modelu paletového zakladača pomocou programovateľných logických kontrolérov - PLC. Séria pozostáva z troch videí.

Vznik kurzu bol podporený projektom KEGA 030STU-4/2017 - Laboratórium digitálnych tovární s podporou IoT a KEGA 038STU-4/2018 Konvergencia automatizácie a pokročilých IKT.

No Comments

Post a Reply

Lektori