Termomechanika - elektronická učebnica

2.kapitola: Prvý zákon termodynamiky

2.kapitola: Prvý zákon termodynamiky

2.1 Základné energetické veličiny
2.2 Prvý zákon termodynamiky pre otvorené sústavy
2.3 Tepelné diagramy
2.4 Prvý zákon termodynamiky pre uzavreté sústavy

Túto časť kurzu si môžete v PDF pozrieť tu alebo nižšie.

termo02
Please login to get access to the quiz
1.kapitola: Základné pojmy, veličiny a rovnice (Predošlá lekcia)
(Ďalšia lekcia) 3.kapitola: Stavové zmeny plynu
Späť na Termomechanika – elektronická učebnica

No Comments

Post a Reply

Lektor
Kolektív pracovníkov ÚAMT
Rola : Skupina lektorov
  • Website : http://uamt.fei.stuba.sk
  • Prax : Viacročné skúsenosti
  • Špecialista na oblasť : Viaceré oblasti mechatroniky
Čitať ďalej