Termomechanika - elektronická učebnica

7.kapitola: Priame obehy v oblasti mokrej pary

7.kapitola: Priame obehy v oblasti mokrej pary

7.1 Carnotov obeh v oblasti mokrej pary
7.2 Clausius-Rankinov obeh
7.3 Vnútorná termodynamická účinnosť adiabatickej expanzie a entropie
7.4 Tepelná bilancia Rankinovho obehu
7.5 Zvyšovanie účinnosti priameho Rankinovho obehu
7.6 Regenerácia kondenzátu
7.7 Medziprehrievanie pary
7.8 Protitlaková a odberová turbína
7.9 Kaskákové obehy
7.10 Spojenie Rankinovho obehu s inými systémami

Túto časť kurzu si môžete v PDF pozrieť tu alebo nižšie.

termo07
Please login to get access to the quiz
6.kapitola: Termodynamika pár (Predošlá lekcia)
(Ďalšia lekcia) 8.kapitola: Obrátené obehy
Späť na Termomechanika – elektronická učebnica

No Comments

Comments are closed.

Lektor
Kolektív pracovníkov ÚAMT
Rola : Skupina lektorov
  • Website : http://uamt.fei.stuba.sk
  • Prax : Viacročné skúsenosti
  • Špecialista na oblasť : Viaceré oblasti mechatroniky
Čitať ďalej