Termomechanika - elektronická učebnica

8.kapitola: Obrátené obehy

8.kapitola: Obrátené obehy

8.1 Carnotov obeh v oblasti mokrej pary chladiva
8.2 Rankinov obeh
8.3 Tepelná bilancia obráteného Rankinovho obehu
8.4 Absorbčný obeh
8.5 Hlboké ochladenie
8.6 Chladivá
8.7 Tepelné čerpadlá a zdroje nízkopotenciálneho tepla
8.8 Tepelné čerpadlo ako klimatizačné zariadenie

Túto časť kurzu si môžete v PDF pozrieť tu alebo nižšie.

termo08
Please login to get access to the quiz
7.kapitola: Priame obehy v oblasti mokrej pary (Predošlá lekcia)
Späť na Termomechanika – elektronická učebnica

No Comments

Post a Reply

Lektor
Kolektív pracovníkov ÚAMT
Rola : Skupina lektorov
  • Website : http://uamt.fei.stuba.sk
  • Prax : Viacročné skúsenosti
  • Špecialista na oblasť : Viaceré oblasti mechatroniky
Čitať ďalej