3D engine Unity - projekt Survival Shooter

Survival Shooter – grafické rozhranie

66. Ideme robiť hre GUI. V okne Scene si zapneme 2D mód. Vytvoríme nový herný objekt – GameObject – UI – Canvas. Premenujeme ho na HUDCanvas.

67. Pridáme mu nový komponent Canvas Group. Dáme preč fajku Interactable a Block Raycasts.

68. Klikneme pravým tlačidlom na HUDCanvas v hierarchii projektu a vytvoríme prázdny objekt Create Empty. Nazveme ho HealthUI. Resetujeme mu súradnice.

69. Klikneme na obrázok pod Rect Transform. Zatlačíme Alt a Shift (naraz) a zatlačíme nasledovné tlačidlo:

70. Width nastavíme na 75 a Height na 60.

71. V hierarchii projektu klikneme pravým tlačidlom na HealthUI a vytvoríme mu nový detský objekt UI – Image. Premenujeme ho na Heart. Resetujeme jeho pozíciu.

72. Width nastavíme na 30 a Height na 30.

73. V riadku Source Image vyberieme súbor Heart.

74. V hierarchii projektu klikneme pravým tlačidlom na HealthUI a vytvoríme mu nový detský objekt UI – Slider. Premenujeme ho na HealthSlider. Resetujeme jeho pozíciu.

75. Vyberieme objekt HealthSlider. Pos X nastavíme na 95. Width na 130 a Height na 20.

76. V hierarchii projektu si rozbalíme HealthSlider tak, aby sme videli jeho detské objekty. Zmažeme Handle Slide Area.

77. Vyberieme opäť objekt HealthSlider. Transition dáme na None. Max Value nastavíme na 100. Value tiež nastavíme na 100.

78. HealthSlider ma detský objekt Background. Jeho alfa kanál nastavíme na 0 v riadku Color.

79. HealthSlider ma detský objekt Fill Area. Right nastavíme na 0.

80. V hierarchii projektu klikneme pravým tlačidlom na HUDCanvas a vytvoríme mu nový detský objekt UI – Image. Premenujeme ho na DamageImage.

81. Klikneme na obrázok pod Rect Transform. Zatlačíme Alt a vyberieme:

82. Klikneme na Color a Alpha kanál nastavíme na 0.

83. Ideme pridať hráčovi zdravie. Vypneme 2D pohľad. V priečinkovej štruktúre projektu nájdeme skript, ktorý priradíme Playerovi, a to Scripts – Player a jeho názov je PlayerHealth. Potiahneme ho na objekt Player v hierarchii projektu.

84. Skript sa snažíme pochopiť. Opísaný je vo videu: http://unity3d.com/learn/tutorials/projects/survival-shooter/player-health?playlist=17144

85. V inšpektore objektu Player sa pozrieme na tento skript. Do riadku Health Slider potiahneme objekt HealthSlider z hierarchie projektu. Do riadku Damage Image potiahneme objekt DamageImage z hierarchie projektu.

86. V riadku Death Clip klikneme na koliesko a vyberieme zvukový súbor Player Death.

87. V priečinkovej štruktúre projektu nájdeme skript, ktorý priradíme Zombunnymu, a to v Scripts – Enemy a jeho názov je EnemyAttack. Potiahneme ho na objekt Zombunny v hierarchii projektu.

88. Skript sa snažíme pochopiť. Opísaný je vo videu: http://unity3d.com/learn/tutorials/projects/survival-shooter/player-health?playlist=17144

89. V priečinkovej štruktúre projektu nájdeme skript, ktorý priradíme Zombunnymu, a to v Scripts – Enemy a jeho názov je EnemyHealth. Potiahneme ho na objekt Zombunny v hierarchii projektu.

90. Skript sa snažíme pochopiť. Opísaný je vo videu: http://unity3d.com/learn/tutorials/projects/survival-shooter/harming-enemies?playlist=17144

91. V riadku Death Clip klikneme na koliesko a vyberieme zvukový súbor ZomBunny Death.

92. V skripte Enemy Health sme si všimli public void StartSinking, ktoré ale nikde nevoláme. V priečinkovej štruktúre projektu nájdeme Model Zombunny a v inšpektore si pozrieme, že táto funkcia sa volá eventom z animácie Death (modrý ukazovateľ). Toto už bolo v projekte predpripravené.

93. Ideme editovať skript EnemyAttack, ktorý má Zombunny. Úprava spočíva v odkomentovaní zakomentovaného kódu.

94. V priečinku Prefabs nájdeme GunParticles. Klikneme na neho, aby sme vpravo videli jeho inšpektor. Vidíme jeho komponent Particle System. Klikneme na ozubené koliesko a zatlačíme Copy Component.

95. V hierarchii projektu si rozklikneme trojuholníček Playera, aby sme videli detský objekt GunBarrelEnd, na ktorý klikneme. V inšpektore pri komponente Transform klikneme na ozubené koliesko a vyberieme Paste Component as New.

96. Hernému objektu GunBarrelEnd pridáme nový komponent Line Renderer. Rozbalíme si Materials. V riadku Element 0 vyberieme pomocou kolieska súbor LineRendererMaterial.

97. Width nastavíme na 0.05.

98. Pomocou checkboxu pri názve komponentu tento komponent deaktivujeme.

99. Hernému objektu GunBarrelEnd pridáme nový komponent Rendering – Light.

100. Komponentu Light zmeníme farbu na (241,255,0).

101. Pomocou checkboxu pri názve komponentu tento komponent deaktivujeme.

102. Hernému objektu GunBarrelEnd pridáme nový komponent Audio – Audio Source.

103. V riadku Audio Clip pomocou guličky vyberieme súbor Player Gunshot. Deaktivujeme Play on Awake.

104. V priečinkovej štruktúre projektu nájdeme skript, ktorý priradíme objektu GunBarrelEnd, a to Scripts – Player a jeho názov je PlayerShooting. Potiahneme ho na objekt GunBarrelEnd v hierarchii projektu.

105. Skript sa snažíme pochopiť. Opísaný je vo videu: http://unity3d.com/learn/tutorials/projects/survival-shooter/harming-enemies?playlist=17144

106. Otvoríme si objekt Player a v pravom horným rohu zatlačíme Apply pre uloženie tohto prefabu.

107. Ideme editovať skript EnemyMovement, ktorý má Zombunny. Úprava spočíva v odkomentovaní zakomentovaného kódu.

108. Ideme editovať skript PlayerHealth, ktorý má Player. Úprava spočíva v odkomentovaní zakomentovaného kódu.

109. Ideme urobiť UI skóre. Prepneme scénu do 2D módu. Vytvoríme detský objekt k objektu HUDCanvas typu UI – Text. Objekt nazveme ScoreText.

110. V nastaveniach Anchor vyberieme bez Altu a bez Shiftu tento prvok:

111. Pos Y nastavíme na -55. Width nastavíme na 400. Height na 50. Color nastavíme na bielu. Font nastavíme pomocou kolieska na LuckiestGuy. Font Size nastavíme na 50. Obidva Alignmenty nastavíme na stred. Do položky Text napíšeme Score: 0.

112. Ideme dať textu tieň. Pridáme komponent Shadow. Effect distance nastavíme na (2,-2).

113. V priečinkovej štruktúre projektu nájdeme skript, ktorý priradíme objektu ScoreText, a to Scripts – Managers a jeho názov je ScoreManager. Potiahneme ho na objekt ScoreText v hierarchii projektu.

114. Zaujímavosťou je, že „public static int score;“ patrí triede ako takej a nie inštanciám. Kód je opísaný v http://unity3d.com/learn/tutorials/projects/survival-shooter/scoring-points?playlist=17144

115. Ideme editovať skript EnemyHealth, ktorý má Zombunny. Úprava spočíva v odkomentovaní zakomentovaného kódu.

116. Do priečinka Prefabs potiahneme herný objekt Zombunny.

117. Radšej si trikrát skontrolujeme, či sa Zombunny skutočne uložil ako Prefab. Potom v hierarchii projektu (nie v priečinkovej štruktúre) zmažeme objekt Zombunny.

Please login to get access to the quiz
Survival Shooter – Zombunny (Predošlá lekcia)
(Ďalšia lekcia) Survival Shooter – manažment nepriateľov a finalizácia
Späť na 3D engine Unity – projekt Survival Shooter

No Comments

Post a Reply

Lektor
Kolektív pracovníkov ÚAMT
Rola : Skupina lektorov
  • Website : http://uamt.fei.stuba.sk
  • Prax : Viacročné skúsenosti
  • Špecialista na oblasť : Viaceré oblasti mechatroniky
Čitať ďalej