3D engine Unity - projekt Survival Shooter

Survival Shooter – úvod

1. Vytvoríme nový projekt: Buď na štartovacej obrazovke alebo v menu File – New Project. Vyberieme umiestnenie a názov projektu podľa vlastného výberu.

2. Vyberieme 3D projekt a v Asset Packages vyberieme Survival Shooter Tutorial (ak tam nie je, prejdeme na ďalší bod) a zatlačíme Create project.

3. Ak sme v Asset Packages nemali Survival Shooter Tutorial, tak musíme vykonať tento krok: V menu vyberieme Window – Asset Store. Do vyhľadávania napíšeme Survival Shooter Tutorial. Nájdeme túto položku a vyberieme Download. Vyberieme Import (máme zafajknuté All). Importujú sa nám súbory. !NEPRACUJEME s „_Complete-Game“!

4. Chceme vytvoriť novú scénu. Vyberieme v menu File – New Scene. Scénu uložíme File – Save Scene, a to do priečinka Scenes. Nazveme ju Level 01.

5. V zobrazení priečinka Assetov vyberieme Two Column Size, ak ho nemáme.

6. Z hierarchie projektu vymažeme defaultný Directional Light. Respektíve nemusíme, stačí ho deaktivovať pomocou checkboxu v hornej časti Inspectoru, keď si Directional Light otvoríme.

7. V priečinkovej štruktúre projektu nájdeme v priečinku Prefabs súbor Environment, ktorý potiahneme do našej scény. Nezabudnime vyresetovať jeho súradnice (malé koliesko v časti Transform v inšpektore).

8. Podobným spôsobom potiahneme do scény prefab Lights.

9. Potrebujeme vytvoriť rovnú plochu na podlahe nášho prostredia, nakoľko budeme pre pohyb hráča používať raycasting, a to konkrétne pomyselné lúče vychádzajúce z kamery. V menu vyberieme GameObject – 3D object – Quad. Resetujeme súradnice objektu. Rotáciu X nastavíme na 90. Scale X a Y nastavíme na 100. Objekt premenuje z Quad na Floor.

10. Objekt Floor chcem spraviť neviditeľným. V inšpektore vymažeme komponent Mesh Renderer (koliesko – Remove Component).

11. Pre objekt Floor nastavíme Layer na Floor. Nastavenie Layeru nájdeme vedľa nastavenia Tagov.

12. Pridáme hre hudbu. Vytvoríme v hierarchii objektu prázdny herný objekt (GameObject - Create Empty). Nazveme ho BackgroundMusic. Resetujeme súradnice objektu. Objektu pridáme komponent Audio – Audio Source. V riadku Audio Clip klikneme na malé koliesko vpravo a vyberieme zvukový súbor Background Music. Zafajkneme možnost Loop. Volume nastavíme na 0.101.

Please login to get access to the quiz
(Ďalšia lekcia) Survival Shooter – príprava postavy a kamery
Späť na 3D engine Unity – projekt Survival Shooter

No Comments

Comments are closed.

Lektor
Kolektív pracovníkov ÚAMT
Rola : Skupina lektorov
  • Website : http://uamt.fei.stuba.sk
  • Prax : Viacročné skúsenosti
  • Špecialista na oblasť : Viaceré oblasti mechatroniky
Čitať ďalej