3D engine Unity - projekt Survival Shooter

Survival Shooter – Zombunny

41. V priečinkovej štruktúre prejdeme do priečinka Models – Characters, kde nájdeme model (prefab) Zombunny. Potiahneme ho do našej scény do rozumnej vzdialenosti od Playera.

42. Zombunnymu ideme priradiť časticový efekt, ktorý sa spustí vtedy, keď ho trafíme pištoľou. Z priečinka Prefabs potiahneme HitParticles na Zombunny v hierarchii projektu.

43. Zombunnymu (uistime sa, že rodičovskému objektu Zombunny a nie detskému) zmeníme Layer na Shootable. Zatlačíme potom Yes, change children.

44. Zombunnymu (uistime sa, že rodičovskému objektu Zombunny a nie detskému) pridáme komponent Rigidbody. Drag a Angular Drag nastavíme na Infinity. Pomocou trojuholníka rozbalíme možnosť Constraints. Vo Freeze Position zafajkneme Y. Vo Freeze Rotation zafajkneme X a Z.

45. Rovnakým spôsobom ako Rigidbody pridáme aj komponent Capsule Collider. Y nastavíme na 0.8. Height nastavíme na 1.5.

46. Pridáme ďalší collider, ktorý bude slúžiť na zraňovanie hráča. Pridáme komponent Sphere Collider. Zafajkneme Is Trigger. Y nastavíme na 0.8 a Radius na 0.8.

47. Pridáme komponent Audio Source. Dáme preč Play on Awake. V riadku AudioClip vyberieme Zombunny Hurt.

48. Ideme urobiť navigačnú sieť,kade sa nepriatelia pohybujú. Otvoríme Window–AI-Navigation.

49. Vrátime a však k hernému objektu Zombunny. Znova ho otvoríme. Pridáme mu komponent Nav Mesh Agent. Radius nastavíme na 0.3, Speed na 3, Stopping distance na 1.3, Height na 1.1.

50. Pozrime si objekt Environment. V hornej časti inšpektora máme zafajknuté Static. To znamená, že to, čo je statické, sa pridáva do navigačnej mriežky (mapy).

51. Prejdeme do okna Navigation, ktoré sme pred chvíľou otvorili. Otvoríme kartu Bake. Step Height nastavíme na 0.34 (asi bude lepšie 0.5 v novom Unity) a pod Advanced zafajkneme Manual Voxel Size a Voxel Size nastavíme na .025.

52. Agent Radius nastavíme na 0.75. Agent Height na 1.2.

53. V dolnej časti zatlačíme na Bake.

54. V priečinkovej štruktúre projektu otvoríme priečinok Animations, kde vytvoríme nový Animator Controller, ktorý nazveme EnemyAC. Tento controller potiahneme na objekt Zombunny v hierarchii projektu. Otvoríme si tento controller.

55. V priečinkovej štruktúre si nájdeme v Models – Characters Zombunny, pričom si ho rozbalíme pomocou trojuholníčka. Vidíme tu 3 animácie – Death, Idle, Move – ktoré si potiahneme do okna animátora.

56. Animáciu Move nastavíme pravým tlačidlom ako defaultnú.

57. Ideme pridávať parametre do podokna Parameters. Vytvoríme Trigger nazvaný PlayerDead. Vytvoríme ďalší Trigger nazvaný Dead.

58. Klikneme pravým tlačidlom na Move a vyberieme Make transition a následne klikneme na Idle.

59. Klikneme na novo vytvorený prechod (šípku z Move do Idle). Vpravo by sa mal otvoriť inšpektor. Checkbox Has Exit Time musí byť NEoznačený.

60. Nižšie by sme mali vidieť Conditions. Pomocou „+“ pridáme možnosť PlayerDead.

61. Klikneme pravým tlačidlom na Any State a vyberieme Make transition a následne klikneme na Death.

62. Klikneme na novo vytvorený prechod. Vpravo by sa mal otvoriť inšpektor. Checkbox Has Exit Time musí byť NEoznačený.

63. Nižšie by sme mali vidieť Conditions. Pomocou „+“ pridáme možnosť Dead.

64. V priečinkovej štruktúre projektu nájdeme skript, ktorý priradíme Zombunnymu. Scripts – Enemy a jeho názov je EnemyMovement. Potiahneme ho na objekt Zombunny v hierarchii projektu.

65. Skript si otvoríme, už je tam napísaný potrebný kód. Ak nechápeme skript, pozrieme si záver videa - http://unity3d.com/learn/tutorials/projects/survival-shooter/enemy-one?playlist=17144

Please login to get access to the quiz
Survival Shooter – príprava postavy a kamery (Predošlá lekcia)
(Ďalšia lekcia) Survival Shooter – grafické rozhranie
Späť na 3D engine Unity – projekt Survival Shooter

No Comments

Post a Reply

Lektor
Kolektív pracovníkov ÚAMT
Rola : Skupina lektorov
  • Website : http://uamt.fei.stuba.sk
  • Prax : Viacročné skúsenosti
  • Špecialista na oblasť : Viaceré oblasti mechatroniky
Čitať ďalej