3D engine Unity - projekt Survival Shooter

Survival Shooter – manažment nepriateľov a finalizácia

118. Ideme automatizovane „spawnovať“ Zombunnyov a ďalších nepriateľov.

119. Do priečinka Prefabs (NIE _CompletedAssets/Prefabs !!!) si rozbalíme obsah súboru http://uamt.fei.stuba.sk/MTMP2015/Prefabs_survival.zip.

120. V priečinkovej štruktúre projektu si v priečinku Prefabs nájdeme prefab ZomBear. Tomuto prefabu potiahneme do komponentu Animator animator controller EnemyAC z priečinka Animation, nakoľko má rovnakú kostru ako Zombunny. (Tento prefab už je z veľkej časti predpripravený – už má napríklad skripty...).

121. V priečinkovej štruktúre projektu si v priečinku Prefabs nájdeme prefab Hellephant. Tento nepriateľ má inú kostru ako Zombunny.

122. V priečinku Animation vytvoríme nový Animator Override Controller. Nazveme ho HellephantAOC.

123. Tento nový override controller si otvoríme. V inšpektore do riadka Controller potiahneme už známy controller EnemyAC.

124. V priečinku Models – Characters nájdeme Hellephant. Klikneme na rozbaľovací trojuholník, aby sme videli vnorené animácie. Death, Idle a Move potiahneme do inšpektora HellephantAOC.

125. V priečinkovej štruktúre projektu si v priečinku Prefabs nájdeme prefab Hellephant. Tomuto prefabu potiahneme do komponentu Animator animator controller HellephantAOC z priečinka Animation.

126. Vytvoríme v hierarchii projektu nový prázdny objekt, ktorý nazveme EnemyManager. Resetujeme jeho súradnice.

127. V priečinku Scripts – Managers nájdeme skript EnemyManager, ktorý potiahneme do inšpektora herného objektu EnemyManager. Skript otvoríme a snažíme sa ho pochopiť alebo ho pochopíme z videa: https://unity3d.com/learn/tutorials/projects/survival-shooter/more-enemies?playlist=17144 (cca 8.minúta).

128. Vytvoríme spawn point pre Zombunnyho. V hierarchii projektu vytvoríme prázdny objekt ZombunnySpawnPoint. Tomuto bodu dáme špeciálnu ikonu (pre prehľadnosť). V inšpektore tohto bodu klikneme hore na farebnú kocku. Klikneme na modrý obdĺžnik, nakoľko Zombunny je modrý. Pozíciu X nastavíme na -20.5 , pozíciu Y na 0 a Z na 12.5. Rotáciu Y na 130.

129. Duplikujeme ZombunnySpawnPoint a nazveme ho ZombearSpawnPoint. Zmeníme jeho ikonu na fialovú (tak ako sme menili na modrý obdĺžnik). Pozíciu X nastavíme na 22.5 , pozíciu Y na 0 a Z na 15. Rotáciu Y na 240.

130. Duplikujeme ZombunnySpawnPoint a nazveme ho HellephantSpawnPoint. Zmeníme jeho ikonu na žltú (tak ako sme menili na modrý obdĺžnik). Pozíciu X nastavíme na 0 , pozíciu Y na 0 a Z na 32. Rotáciu Y na 230.

131. V hierarchii projektu otvoríme EnemyManager. Do riadku Player Health potiahneme z hierarchie projektu objekt Player. Do riadku Enemy potiahneme z priečinka Prefabs prefab Zombunny.

132. V inšpektore EnemyManagera v riadku SpawnPoint nastavíme size na 1. Do Element 0 potiahneme herný objekt ZombunnySpawnPoint.

133. V priečinku Scripts – Managers nájdeme skript EnemyManager, ktorý potiahneme do inšpektora herného objektu EnemyManager. Teraz tu už teda máme skripty dva. Do riadku Player Health potiahneme z hierarchie projektu objekt Player. Do riadku Enemy potiahneme z priečinka Prefabs prefab Zombear. V riadku SpawnPoint nastavíme size na 1. Do Element 0 potiahneme herný objekt ZombearSpawnPoint.

134. V priečinku Scripts – Managers nájdeme skript EnemyManager, ktorý potiahneme do inšpektora herného objektu EnemyManager. Teraz tu už teda máme skripty tri. Do riadku Player Health potiahneme z hierarchie projektu objekt Player. Do riadku Enemy potiahneme z priečinka Prefabs prefab Hellephant. V riadku SpawnPoint nastavíme size na 1. Do Element 0 potiahneme herný objekt HellephantSpawnPoint. SpawnTime nastavíme na 10.

135. Kto chce, tak si urobí aj animáciu GameOver - https://unity3d.com/learn/tutorials/projects/survival-shooter/game-over?playlist=17144.

Please login to get access to the quiz
Survival Shooter – grafické rozhranie (Predošlá lekcia)
Späť na 3D engine Unity – projekt Survival Shooter

No Comments

Comments are closed.

Lektor
Kolektív pracovníkov ÚAMT
Rola : Skupina lektorov
  • Website : http://uamt.fei.stuba.sk
  • Prax : Viacročné skúsenosti
  • Špecialista na oblasť : Viaceré oblasti mechatroniky
Čitať ďalej