Mechanika - elektronická učebnica

2.kapitola: Statika hmotného bodu a telesa

2.kapitola: Statika hmotného bodu a telesa

2.1 Jednoznačné určenie polohy hmotného bodu a telesa
2.2 Stupne voľnosti pohybu
2.3 Vonkajšie väzby a vonkajšie väzbové reakcie
2.4 Špeciálne prípady statickej rovnováhy telesa
2.5 Výpočet väzbových reakcii staticky určitého uloženia

Túto časť kurzu si môžete v PDF pozrieť tu alebo nižšie.

mech02
Please login to get access to the quiz
1.kapitola: Základné pojmy statiky (Predošlá lekcia)
(Ďalšia lekcia) 3.kapitola: Statika sústavy hmotných bodov – Prútové sústavy
Späť na Mechanika – elektronická učebnica

No Comments

Post a Reply

Lektor
Kolektív pracovníkov ÚAMT
Rola : Skupina lektorov
  • Website : http://uamt.fei.stuba.sk
  • Prax : Viacročné skúsenosti
  • Špecialista na oblasť : Viaceré oblasti mechatroniky
Čitať ďalej