Mechanika - elektronická učebnica

5.kapitola: Úlohy prostého ťahu a tlaku

5.kapitola: Úlohy prostého ťahu a tlaku

5.1 Namáhanie osovou silou F
5.2 Namáhanie osovou silou F pri spolupôsobení vlastnej tiaže tyče
5.3 Dimenzovanie prútových sústav
5.4 Tiažové reťazovky
5.5 Príklady riešenia úloh čistého ťahu - tlaku

Túto časť kurzu si môžete v PDF pozrieť tu alebo nižšie.

mech05
Please login to get access to the quiz
4.kapitola: Základné pojmy pružnosti a pevnosti (Predošlá lekcia)
(Ďalšia lekcia) 6.kapitola: Napätosť v bode telesa
Späť na Mechanika – elektronická učebnica

No Comments

Post a Reply

Lektor
Kolektív pracovníkov ÚAMT
Rola : Skupina lektorov
  • Website : http://uamt.fei.stuba.sk
  • Prax : Viacročné skúsenosti
  • Špecialista na oblasť : Viaceré oblasti mechatroniky
Čitať ďalej