Mechanika - elektronická učebnica

6.kapitola: Napätosť v bode telesa

6.kapitola: Napätosť v bode telesa

6.1 Pojem napätosti
6.2 Priamková jednoosová napätosť
6.3 Mohrova kružnica jednoosovej napätosti
6.4 Rovinná (dvojosová) napätosť
6.5 Priestorová napätosť
6.6 Pretvorenie v bode telesa

Túto časť kurzu si môžete v PDF pozrieť tu alebo nižšie.

mech06
Please login to get access to the quiz
5.kapitola: Úlohy prostého ťahu a tlaku (Predošlá lekcia)
(Ďalšia lekcia) 7.kapitola: Zovšeobecnený Hookov zákon
Späť na Mechanika – elektronická učebnica

No Comments

Post a Reply

Lektor
Kolektív pracovníkov ÚAMT
Rola : Skupina lektorov
  • Website : http://uamt.fei.stuba.sk
  • Prax : Viacročné skúsenosti
  • Špecialista na oblasť : Viaceré oblasti mechatroniky
Čitať ďalej