Mechanika - elektronická učebnica

8.kapitola: Hypotézy porušenia materiálu

8.kapitola: Hypotézy porušenia materiálu

8.1 Hypotéza najväčšieho normálového napätia
8.2 Hypotéza najväčšieho pomerného predĺženia
8.3 Hypotéza najväčšieho šmykového napätia
8.4 Hypotéza celkovej energie napätosti
8.5 Hypotéza energie napätosti pre zmenu tvaru

Túto časť kurzu si môžete v PDF pozrieť tu alebo nižšie.

mech08
Please login to get access to the quiz
7.kapitola: Zovšeobecnený Hookov zákon (Predošlá lekcia)
(Ďalšia lekcia) 9.kapitola: Momentové charakteristiky prierezu
Späť na Mechanika – elektronická učebnica

No Comments

Post a Reply

Lektor
Kolektív pracovníkov ÚAMT
Rola : Skupina lektorov
  • Website : http://uamt.fei.stuba.sk
  • Prax : Viacročné skúsenosti
  • Špecialista na oblasť : Viaceré oblasti mechatroniky
Čitať ďalej