Mechanika - elektronická učebnica

7.kapitola: Zovšeobecnený Hookov zákon

7.kapitola: Zovšeobecnený Hookov zákon

7.1 Hookov zákon pri jednoosovej napätosti
7.2 Hookov zákon pri rovinnej napätosti
7.3 Hookov zákon pri priestorovej napätosti
7.4 Pomerná zmena objemu
7.5 Energia napätosti pri priestorovej napätosti
7.6 Vzájomná závislosť medzi E, G a m

Túto časť kurzu si môžete v PDF pozrieť tu alebo nižšie.

mech07
Please login to get access to the quiz
6.kapitola: Napätosť v bode telesa (Predošlá lekcia)
(Ďalšia lekcia) 8.kapitola: Hypotézy porušenia materiálu
Späť na Mechanika – elektronická učebnica

No Comments

Comments are closed.

Lektor
Kolektív pracovníkov ÚAMT
Rola : Skupina lektorov
  • Website : http://uamt.fei.stuba.sk
  • Prax : Viacročné skúsenosti
  • Špecialista na oblasť : Viaceré oblasti mechatroniky
Čitať ďalej