Mechanika - elektronická učebnica

4.kapitola: Základné pojmy pružnosti a pevnosti

4.kapitola: Základné pojmy pružnosti a pevnosti

4.1 Obsah a postavenie predmetu pružnosť a pevnosť
4.2 Poddajné kontinuum
4.3 Rozdelenie síl pôsobiacich na poddajné kontinuum
4.4 Metóda mysleného rezu na určenie výslednice vnútorných síl
4.5 Normálové a tangenciálne (šmykové) napätie
4.6 Základné prípady namáhania
4.7 Pomerné predĺženie a pomerné skosenie
4.8 Pracovný diagram trhacej skúšky
4.9 Hookov zákon
4.10 Priečne zúženie
4.11 Energia napätosti
4.12 Castiglianova veta
4.13 Miera bezpečnosti a dovolené namáhanie

Túto časť kurzu si môžete v PDF pozrieť tu alebo nižšie.

mech04
Please login to get access to the quiz
3.kapitola: Statika sústavy hmotných bodov – Prútové sústavy (Predošlá lekcia)
(Ďalšia lekcia) 5.kapitola: Úlohy prostého ťahu a tlaku
Späť na Mechanika – elektronická učebnica

No Comments

Post a Reply

Lektor
Kolektív pracovníkov ÚAMT
Rola : Skupina lektorov
  • Website : http://uamt.fei.stuba.sk
  • Prax : Viacročné skúsenosti
  • Špecialista na oblasť : Viaceré oblasti mechatroniky
Čitať ďalej