Mikropočítačové systémy (Mikroprocesorová technika)

Systémový reset, inicializácia procesora, prerušenia, režimy činnosti procesora a nízkopríkonové aplikácie

Túto časť kurzu si môžete v PDF pozrieť tu alebo nižšie.

mpt_p3
Please login to get access to the quiz
Konfigurácia I/O pinov, modul generovania hodinového signálu (Predošlá lekcia)
(Ďalšia lekcia) Časovač a jeho aplikácie
Späť na Mikropočítačové systémy (Mikroprocesorová technika)

No Comments

Post a Reply