Mikropočítačové systémy (Mikroprocesorová technika)

Mikropočítačové systémy (Mikroprocesorová technika)

Mikropočítačové systémy (Mikroprocesorová technika)

V rámci prípravy predmetu bola vypracovaná elektronická verzia prednášok v rozsahu dvanástich blokov, ktoré slúžia na oboznámenie sa s problematikou nízkopríkonových mikroradičov MSP430. Uvedená elektronická verzia slúži na podporu prednášok a ako voľne dostupný materiál.

Jednotlivé časti kurzu si je možné pozrieť nižšie alebo prostredníctvom tohto PDF.

Vznik kurzu bol podporený projektom KEGA 011STU-4/2015 - Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky.

No Comments

Comments are closed.

Lektori