Učebné materiály

Systémy riadiacich počítačov spojených do komunikačnej siete, ktoré pracujú v reálnom čase podľa potrieb aplikácie, ktorú riadia nazývame systémy reálneho času alebo časovo kritické systémy. Správanie systému reálneho času závisí nielen od správnosti logických výsledkov výpočtov, ale aj od fyzického času, kedy sa tieto...

Časovo kritická komunikácia – Základy TTEthernet a TSN

Systémy riadiacich počítačov spojených do komunikačnej siete, ktoré pracujú v reálnom čase podľa potrieb aplikácie, ktorú riadia nazývame systémy reálneho času alebo časovo kritické systémy. Správanie systému reálneho času závisí nielen od správnosti logických výsledkov výpočtov, ale aj od fyzického času, kedy sa tieto...

Single Pair Ethernet (SPE) umožňuje prenos Ethernetu len cez jeden pár vodičov a zaisťuje cenovo výhodné a priestorovo nenáročné pripojenie snímačov. Je tak možná konzistentná komunikácia na báze IP až po úroveň prevádzky t.j. zo snímačov až do cloudu. Single Pair Ethernet spĺňa požiadavky...

Single Pair Ethernet – Ethernet s jedným párom vodičov

Single Pair Ethernet (SPE) umožňuje prenos Ethernetu len cez jeden pár vodičov a zaisťuje cenovo výhodné a priestorovo nenáročné pripojenie snímačov. Je tak možná konzistentná komunikácia na báze IP až po úroveň prevádzky t.j. zo snímačov až do cloudu. Single Pair Ethernet spĺňa požiadavky...

Internet of Things, alebo vo voľnom preklade Internet vecí, ďalej uvádzaný ako IoT, môžeme definovať ako vzájomné prepojenie digitálnych, výpočtových zariadení, či mechanických strojov, zvierat, ľudí a predmetov vybavených určitými identifikátormi (UID), ktoré však majú schopnosť prenosu dát bez potreby ľudskej interakcie. Učebný text...

Internet vecí a cloud

Internet of Things, alebo vo voľnom preklade Internet vecí, ďalej uvádzaný ako IoT, môžeme definovať ako vzájomné prepojenie digitálnych, výpočtových zariadení, či mechanických strojov, zvierat, ľudí a predmetov vybavených určitými identifikátormi (UID), ktoré však majú schopnosť prenosu dát bez potreby ľudskej interakcie. Učebný text...

Súčasnú dobu vo výrobe charakterizuje nástup štvrtej priemyselnej revolúcie podľa konceptu Industry 4.0, ktoré kladú vysoké požiadavky na riadiace systémy, HMI a komunikáciu vo výrobnom procese. Ich realizácia spočíva v niekoľkých krokoch s využitím rôznych technológií pre riadenie, zber dát, ich spracovanie a vizualizáciu...

PLC systémy a vizualizácia

Súčasnú dobu vo výrobe charakterizuje nástup štvrtej priemyselnej revolúcie podľa konceptu Industry 4.0, ktoré kladú vysoké požiadavky na riadiace systémy, HMI a komunikáciu vo výrobnom procese. Ich realizácia spočíva v niekoľkých krokoch s využitím rôznych technológií pre riadenie, zber dát, ich spracovanie a vizualizáciu...

Digitálne dvojča, v angl. Digital Twin, skrátene DT, predstavuje čo najvernejšiu kópiu reálneho systému vo virtuálnom svete. K rapídnemu rozvoju digitálnych dvojčiat, najmä v poslednom desaťročí, prispel značný pokrok v oblasti umelej inteligencie (AI), cloud-computingu, edge-computingu či analýza a práca s Big Data. Učebný...

Interoperabilné digitálne dvojča

Digitálne dvojča, v angl. Digital Twin, skrátene DT, predstavuje čo najvernejšiu kópiu reálneho systému vo virtuálnom svete. K rapídnemu rozvoju digitálnych dvojčiat, najmä v poslednom desaťročí, prispel značný pokrok v oblasti umelej inteligencie (AI), cloud-computingu, edge-computingu či analýza a práca s Big Data. Učebný...