Časovo kritická komunikácia – Základy TTEthernet a TSN

Časovo kritická komunikácia – Základy TTEthernet a TSN

Systémy riadiacich počítačov spojených do komunikačnej siete, ktoré pracujú v reálnom čase podľa potrieb aplikácie, ktorú riadia nazývame systémy reálneho času alebo časovo kritické systémy. Správanie systému reálneho času závisí nielen od správnosti logických výsledkov výpočtov, ale aj od fyzického času, kedy sa tieto výsledky vyprodukujú a kedy sú všetkým k dispozícii pre použitie a to aj v distribuovanej architektúre riadenia.

Učebný text je možné stiahnuť si tu alebo pozrieť nižšie.

Výstup bol podporený projektom KEGA 039STU-4/2021 - Digitálne technológie pre Industry 4.0 testbed.

Zaklady-TSN-a-TTEthernet-Drahos