Internet vecí a cloud

Internet vecí a cloud

Internet of Things, alebo vo voľnom preklade Internet vecí, ďalej uvádzaný ako IoT, môžeme definovať ako vzájomné prepojenie digitálnych, výpočtových zariadení, či mechanických strojov, zvierat, ľudí a predmetov vybavených určitými identifikátormi (UID), ktoré však majú schopnosť prenosu dát bez potreby ľudskej interakcie.

Učebný text je možné stiahnuť si tu alebo pozrieť nižšie.

Výstup bol podporený projektom KEGA 039STU-4/2021 - Digitálne technológie pre Industry 4.0 testbed.

IoT-a-cloud-comp-ucebny-text-Zemla-opr