PLC systémy a vizualizácia

PLC systémy a vizualizácia

Súčasnú dobu vo výrobe charakterizuje nástup štvrtej priemyselnej revolúcie podľa konceptu Industry 4.0, ktoré kladú vysoké požiadavky na riadiace systémy, HMI a komunikáciu vo výrobnom procese. Ich realizácia spočíva v niekoľkých krokoch s využitím rôznych technológií pre riadenie, zber dát, ich spracovanie a vizualizáciu procesu. Základným prostriedkom pre riadenie v priemyselnej výrobe diskrétneho typu sú PLC zariadenia.

Učebný text je možné stiahnuť si tu alebo pozrieť nižšie.

Výstup bol podporený projektom KEGA 039STU-4/2021 - Digitálne technológie pre Industry 4.0 testbed.

PLC-a-vizualizacia-ucebny-text-Zemla