Two Columns Blog With Pagination

Propagačné video bakalárskeho študijného programu Automobilová mechatronika, ktorý kombinuje informatiku, elektronické systémy, mechaniku a automatické riadenie do jedného integrovaného celku s kvalitatívne novými vlastnosťami. Výstup bol podporený projektom KEGA...

Študuj mechatroniku a budeš úspešný

Propagačné video bakalárskeho študijného programu Automobilová mechatronika, ktorý kombinuje informatiku, elektronické systémy, mechaniku a automatické riadenie do jedného integrovaného celku s kvalitatívne novými vlastnosťami. Výstup bol podporený projektom KEGA...

Vladimír Kučera - Plenary sesssion on IFAC Symposion on Robust Control Design 2015 - Bratislava, Slovakia, July 8-11, 2015 Výstup bol podporený projektom KEGA 030STU-4/2015 - Multimediálna podpora vzdelávania...

IFAC ROCOND ’15 Slovakia – Control Theory and Its Impact on Society

Vladimír Kučera - Plenary sesssion on IFAC Symposion on Robust Control Design 2015 - Bratislava, Slovakia, July 8-11, 2015 Výstup bol podporený projektom KEGA 030STU-4/2015 - Multimediálna podpora vzdelávania...