Študuj mechatroniku a budeš úspešný

Študuj mechatroniku a budeš úspešný

Propagačné video bakalárskeho študijného programu Automobilová mechatronika, ktorý kombinuje informatiku, elektronické systémy, mechaniku a automatické riadenie do jedného integrovaného celku s kvalitatívne novými vlastnosťami.

Výstup bol podporený projektom KEGA 030STU-4/2015 - Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike.

No Comments

Post a Reply