PhobyeVR – aplikácia pre tréning lepšieho zvládania fóbií (HTC Vive)

PhobyeVR – aplikácia pre tréning lepšieho zvládania fóbií (HTC Vive)

Nachádzate sa na podstránke aplikácie pre virtuálnu realitu, ktorá slúži ako tréningový nástroj pre lepšie zvládanie fóbií. Navrhnutá aplikácia je plne funkčná a kompatibilná so zariadením HTC Vive. Aplikácia sa zameriava na tri druhy fóbií: arachnofóbiu (strach z pavúkov), ofidiofóbiu (strach z hadov) a akrofóbiu (strach z výšok). Pre všetky tieto druhy fóbií je v aplikácii pripravených viacero úrovní a scén, ktorých náročnosť sa postupne zvyšuje. Toto postupné zvyšovanie náročnosti nám zabezpečí, že úvodné scény nebudú pre participanta príliš náročné, a teda, že nám ho od riešenia svojej fóbie neodplašia. No zároveň nám zvyšovanie náročnosti zabezpečí aj postupný progres v riešení participantovej fóbie, pretože ak by sa náročnosť nestupňovala, tak by participantovi neposkytovala dostatočnú motiváciu a priestor pri prekonávaní svojho strachu a rovnako by ho takáto aplikácia postupne odradila. Návrh a implementácia aplikácie boli konzultované aj so psychológom, ktorý sa venuje expozičnej terapii pomocou virtuálnej reality. Hlavným prínosom tejto aplikácie oproti ostatným aplikáciám, ktoré sa zameriavajú na expozičnú terapiu vo virtuálnej realite, je to, že v našej aplikácií sa používateľ môže pohybovať a strach tak musí prekonávať rôznymi úkonmi a interakciami s podmetmi, ktoré spôsobujú používateľovu fóbiu. Iné aplikácie sa zameriavajú hlavne na prehrávanie video scenárov, ktoré však nedokážu navodiť v používateľovi taký pocit reálnosti, ako keď sa používateľ musí donútiť k prekonaniu svojho strachu vlastnými pohybmi a úkonmi. Počas testovania sa podarilo s participantami dosiahnuť výborné výsledky.

Linky na stiahnutie:
HTC Vive verzia
Videá z aplikácie

Učebný text je možné stiahnuť si tu alebo pozrieť nižšie.

Výstup bol podporený projektom KEGA 016STU-4/2020 - Virtuálna a zmiešaná realita vo výučbe pre Industry 4.0.

navod_PhobyeVR