OPC UA – história a špecifikácia – dočasný učebný text

OPC UA – história a špecifikácia – dočasný učebný text

OPC je nepochybne jednou z najúspešnejších noriem de facto od vynájdenia počítača. V súčasnosti si zákazník alebo používateľ môže vybrať z viac ako 20 000 produktov ktoré sú ponúkané viac ako 3 500 dodávateľmi. Milióny inštalovaných produktov na báze OPC sa používajú vo výrobných procesoch, automatizácii budov a mnohých ďalších odvetviach po celom svete. To robí z OPC technológie normu pre interoperabilnú výmenu dát medzi softvérovými aplikáciami od rôznych dodávateľov. OPC umožňuje automatický prenosu dát v široko distribuovaných inštaláciach. OPC rozhrania poskytujú ľahko použiteľné, vysoko výkonné pripojenie medzi automatizačnými komponentmi, kontrolným hardvérom a zariadeniami v poli, čím premosťuje hranice medzi heterogénnym svetom automatizácie. Technológia OPC sa dnes používa prakticky na všetky typy získavania údajov, vertikálnu a horizontálnu integráciu dát a správu dát. OPC je základným prepojením systémov HMI / SCADA na vizualizáciu procesov, DCS a PLC systémov, MES a ERP systémov. V prvých dňoch technológie Zo začiatku boli cez OPC rozhranie prenesené iba procesné dáta alebo jednotlivé parametre. Dnes sa OPC používa na prepravu celých ERP dokumentov, súborov parametrov, riadiacich sekvencií alebo ako jadro aplikácií určených na riadenie procesov.

Učebný text je možné stiahnuť si tu alebo pozrieť nižšie.

Výstup bol podporený projektom KEGA 038STU-4/2018 - Konvergencia automatizácie a pokročilých IKT.

OPC UA Historia Špecifikácia_KEGA_Pribiš