OPC Unified Architecture a jazyk C#

OPC Unified Architecture a jazyk C#

V dnešnej dobe je pojem „Industry 4.0“ veľmi populárny. Z histórie poznáme tri veľké priemyselné revolúcie: mechanizácia výroby pomocou vody (parné stroje), druhá predstavila sériovú výrobu pomocou elektrickej energie a tretia bola digitalizácia. Industry 4.0 predstavuje štvrtú etapu priemyselnej revolúcie – inteligentné továrne alebo tiež Industry Internet Of Things.

V továrňach budúcnosti budú všetky komponenty ovládať výrobný proces autonómne, vďaka ich prepojiteľnosti. Komponenty budú zbierať a zdieľať informácie a zároveň budú automaticky oznamovať ak potrebujú servis. Vzájomné prepojenie je teda najdôležitejšou časťou štvrtej priemyselnej revolúcie a podstatnou súčasťou tohto procesu je štandard OPC UA, ktorý zaručuje interoperabilitu na všetkých úrovniach výroby.

Ukázali sme si, ako je možné vytvoriť jednoduchú aplikáciu v .NET Core a aj náhľad na riešenia, aké je možné pomocou existujúcich technológií vytvoriť. Okrem uvedených aplikácii sme skúšali spustiť aj aplikáciu pre Universal Windows Platform, avšak projekt je spustiteľný len v rozhraní Visual Studio 2015 a v novšej verzii (2017) projekt nebolo možné spustiť kvôli nekompatibilite.

Učebný text je možné stiahnuť si tu alebo pozrieť nižšie.

Výstup bol podporený projektom KEGA 011STU-4/2015 - Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky.

OPC UA