Edukačné prípadové štúdie pre monitorovanie a riadenie udalostných systémov s využitím Node-RED, Factory IO a cloudu

Edukačné prípadové štúdie pre monitorovanie a riadenie udalostných systémov s využitím Node-RED, Factory IO a cloudu

Hlavným cieľom tohto edukačného materiálu bolo vytvoriť prípadové štúdie, ktoré by prezentovali modelovanie a riadenie virtuálneho diskrétneho udalostného systému s využitím PLC programu a jeho prepojením s cloudovou aplikáciou. Boli vytvorené tri prípadové štúdie. Využité boli dostupné editory a runtime pre PLC, nástroj pre tokovo-orientované programovanie Node-RED, simulátor virtuálnych výrobných liniek Factory IO a cloud Microsoft Azure. Materiál je v anglickom jazyku a vychádza z originálneho open-access článku.

Učebný text je možné stiahnuť si tu alebo pozrieť nižšie.

Výstup bol podporený projektom KEGA 039STU-4/2021 - Digitálne technológie pre Industry 4.0 testbed.

edukacne-studie-industry4