tibordoma – Riadenie modelu výrobného systému cez PLC – predstavenie softvéru (Manual Complete)