tibordoma – Riadenie modelu výrobného systému cez PLC – predstavenie hardvéru (Manual Complete)