Taisiia Korytova – Riadenie modelu paletového zakladača pomocou PLC – AUTOMATICKÉ RIADENIE (Manual Complete)