martin.bajcicak@stuba.sk – Komunikácia v priemyselnej automatizácii (Manual Complete)