Aurel Sloboda – Základy automatizácie – PRENOSOVÁ FUNKCIA (Manual Complete)