Aurel Sloboda – Základy automatizácie – DIFERENCIÁLNA ROVNICA A LAPLACEOVA TRANSFORMÁCIA (Manual Complete)