Vývojová doska s mikrokontrolérom MSP430F169

Vývojová doska s mikrokontrolérom MSP430F169

V rámci prípravy predmetu Mikropočítačové systémy (MIPS) bola vypracovaná elektronická verzia učebného textu v rozsahu 37 strán, ktorý slúži na oboznámenie sa s Vývojovou doskou s mikrokontrolérom MSP430F169. Elektronická verzia je pre študentov prístupná vo formáte PDF. Uvedená elektronická verzia učebného textu slúži na podporu cvičení a ako voľne dostupný materiál.

Učebnicu je možné stiahnuť si tu alebo pozrieť nižšie.

Výstup bol podporený projektom KEGA 011STU-4/2015 - Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky.

MSP430f169_evb_UcebnyText_Fuchs16

No Comments

Post a Reply