Výpočtová inteligencia a cloud

Výpočtová inteligencia a cloud

Výstup bol podporený projektom KEGA 030STU-4/2015 - Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike.

Výpočtová inteligencia okolo nás

Výpočtová a umelá inteligencia je dnes všade okolo nás. Rôzne zariadenia spotrebnej elektroniky obsahujú čoraz viac inteligentných senzorov, pomocou ktorých vnímajú svet. Dáta z nich následne treba vyhodnotiť a spracovať, aby zariadenie mohlo inteligentne na tieto podnety zareagovať. K tomuto potrebuješ poznať rôzne techniky, ktoré patria do oblasti IKT v mechatronike.

Rozpoznávanie obrazu v mechatronike

Dôležitou tematikou v rámci mechatroniky a výpočtovej inteligencie je rozpoznávanie objektov v nasnímanom obraze. Napríklad v automobilových a iných výrobách je často potrebné automatizovane zistiť, či daný výrobok spĺňa požadované kvalitatívne požiadavky. Jednou z možností je využitie počítačového videnia a rôznych metód výpočtovej inteligencie.

Moderné cloudové nástroje od Microsoftu

Vo výpočtovej inteligencii sú veľmi nápomocné cloudové nástroje v rámci balíka Azure. Ide konkrétne o Azure Machine Learning a Microsoft Cognitive Services. Ide o to najmodernejšie, čo vieme v tejto oblasti ponúknuť. Zaujímavým nástrojom pre projekty v Internet of Things je Microsoft Azure IoT Hub/Suite. Tu je možné si celú IoT sieť aj so zariadeniami namodelovať a nasimulovať.

C# a výpočtová inteligencia

V rámci predmetu Metódy výpočtovej inteligencie ťa naučíme základy moderného objektovo orientovaného jazyka C# a následne jeho využitie v aplikáciách umelej / výpočtovej inteligencie. Znalosť jazyka C# predstavuje na pracovnom trhu obrovskú výhodu, nakoľko spolu s frameworkom .NET predstavuje rýchlo sa rozvíjajúci nástroj na vývoj rôznych softvérových a aj mechatronických aplikácií. Pre ne je tu pripravená rozvíjajúca sa platforma Windows 10 IoT Core. Túto verziu systému Windows je možné nainštalovať napríklad na obľúbený minipočítač Raspberry Pi a využiť ho pre vlastné projekty pre Internet of Things (Internet vecí). C# je jazyk najlepšie pripravený na výzvy pri programovaní mobilných aplikácii. Pomocou nástroja Xamarin stačí napísať funkčnú časť kódu iba raz a následne je možné aplikáciu nasadiť ako na Android, iOS, tak aj Windows Mobile/Phone. Dnes už dávno neplatí že v jazyku C# sa dá programovať len na zariadenia (a pre zariadenia) s OS Windows. Podporovaný je už aj MacOS a Linux. Dá sa teda očakávať veľký rozvoj používania C#. Niektorí odborníci dokonca predpovedajú, že v mnohých oblastiach začne nahradzovať dominantný programovací jazyk Java. Moderným štandardom (značkovacím jazykom) pre tvorbu grafického rozhrania pre C# aplikácie je XAML, ktorý vychádza z klasického XML. Image source: https://venturebeat.com

Porozprávaj sa so strojom alebo zariadením

Modernou tematikou je implementácia automatizovaných komunikačných botov nielen do softvérových produktov (e-shopy, hlasoví asistenti), ale aj ich zabudovávanie do priemyselných výrobkov, ako sú automobily, priemyselné zdroje alebo domáce spotrebiče. S komunikačným botom sa môžeš rozprávať v ľudskej reči a on následne pochopí tvoje príkazy a ešte ti aj v prirodzenom jazyku odpovie. S takýmto botom prišla ako jedna z prvých na Slovensku spoločnosť Websupport, pomocou ktorého si môžeš zistiť dostupnosť internetovej domény a zakúpiť ju. Momentálne na našom ústave priamo v spolupráci so študentmi vyvíjame univerzálneho komunikačného bota pre e-shop alebo webstránku ponúkajúcu nejaké služby. Takýto bot ti bude vedieť ponúknuť tovar na základe tvojich požiadaviek, či už sa budú týkať kategórie alebo ceny tovaru. Ďalšie zaujímavé využitie výpočtovej alebo umelej inteligencie v mechatronike je pri efektívnom riadení priemyselných procesov, spracovaní obrazu, klasifikácii objektov v ňom a podobne.

Image source: http://dribble.com

No Comments

Post a Reply