Upútavka na propagačný film Päť kameňov mechatroniky: Prvá Avengerka

Upútavka na propagačný film Päť kameňov mechatroniky: Prvá Avengerka

Ide o trailer na propagačný fanfilm študijného programu Automobilová mechatronika na FEI STU BA, ktorý je pokračovaním Avengeri: Päť kameňov mechatroniky. Predstavuje nové študijné zameranie Inteligentné technológie a systémy zamerané aj na moderné informačno-komunikačné technológie a automatické riadenie v mechatronike.

Video upozorňuje aj na fakt, že bez konvergencie automatizácie a IKT v oblasti mechatroniky by moderná mechatronika nemohla existovať.

Výstup bol podporený projektom KEGA 038STU-4/2018 - Konvergencia automatizácie a pokročilých IKT.

No Comments

Comments are closed.