Upútavka na propagačný film Avengeri: Päť kameňov mechatroniky

Upútavka na propagačný film Avengeri: Päť kameňov mechatroniky

Trailer na propagačný fanfilm študijného programu Automobilová mechatronika na FEI STU BA. Predstavuje nové študijné zameranie Inteligentné technológie a systémy zamerané aj na moderné informačno-komunikačné technológie a automatické riadenie v mechatronike.

Video upozorňuje na fakt, že oblasť digitálnych tovární a IoT sa bez moderných informačno-komunikačných technológií nezaobíde.

Výstup bol podporený projektom KEGA 030STU-4/2017 - Laboratórium digitálnych tovární s podporou IoT.

No Comments

Comments are closed.