Termomechanika – PDF učebnica (komplet)

Termomechanika – PDF učebnica (komplet)

Termomechanika je vedný odbor, ktorý sa vyčlenil z Fyziky, a patrí medzi základné inžinierske predmety vyučované na technických univerzitách.

V učebnici Termomechanika je obsah zameraný na oblasť technickej (energetickej) termodynamiky. Tiež sme do tejto časti zahrnuli základné pojmy Hydrostatiky a Hydrodynamiky. Na získanie hlbších vedomostí sa treba obrátiť na ďalšiu literatúru uvedenú v zozname odporúčanej literatúry.

Autori:
Prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Doc. Ing. Milan Kalousek, PhD.
Prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Ing. Viktor Džoganík

Kľúčové slová:
Energetická termodynamika, vratné a nevratné zmeny, priame a obrátené obehy, obehy tepelných a jadrových elektrární, tepelné čerpadlá, dimenzovanie potrubia, meranie tlaku, straty v potrubí, čerpacia práca a výkon

Prehľad kapitol:

1. Kapitola: Základné pojmy, veličiny a rovnice
2. Kapitola: Prvý zákon termodynamiky
3. Kapitola: Stavové zmeny plynu
4. Kapitola: Tepelné obehy
5. Kapitola: Druhý zákon termodynamiky
6. Kapitola: Termodynamika pár
7. Kapitola: Priame obehy v oblasti mokrej pary
8. Kapitola: Obrátené obehy

Učebnicu je možné stiahnuť si tu alebo pozrieť nižšie.

Implementácia výstupu na aktuálnu web stránku bola podporená projektom KEGA 030STU-4/2017 - Laboratórium digitálnych tovární s podporou IoT.

termomechanika_full

No Comments

Post a Reply