Skryté hrozby internetu – interaktívna hra (PC)

Skryté hrozby internetu – interaktívna hra (PC)

Hra s troma úrovňami prevedie užívateľov problematikou bezpečnej práce na internete. Hra Skryté hrozby internetu je venovaná širokej verejnosti, s dôrazom na základné a najmä stredné školy. Veríme, že práve pri tejto vekovej kategórií, ktorá sa s internetom stretáva najčastejšie, je edukácia o nástrahách, ktoré bežne na používateľa číhajú, veľmi dôležitá, aby nebola zneužitá ich dôvera a nevedomosť. V tomto veku sa ešte stále vyvíja schopnosť porozumieť situácii a odhaliť nebezpečenstvá. Mládež býva naivná aj z toho dôvodu, že nemá toľko skúseností s reálnym svetom ako dospelí ľudia.

Prvotný návrh hry bol vytvorený Petrou Kirschovou, pričom v rámci tímového projektu bola vytvorená verzia hry pre virtuálnu realitu. V rámci riešenia diplomovej práce Natálie Klementovej bola hra prepracovaná do desktopovej verzie pre operačný systém Windows, ktorá je umiestnená na tejto podstránke. Ide teda o verzia, ktoré je určená na spustenie na klasickom monitore s využitím bežných periférií, ako je myš a klávesnica.

Link na stiahnutie

Výstup bol podporený projektom KEGA 026STU-4/2019 - Interaktívny showroom FINE – Fotoniky, Informatiky, Nanotechnológií a Elektroniky a KEGA 016STU-4/2020 - Virtuálna a zmiešaná realita vo výučbe pre Industry 4.0.