Prepojenie PLC s webovou aplikáciou a databázou – edukačná prípadová štúdia

Prepojenie PLC s webovou aplikáciou a databázou – edukačná prípadová štúdia

Edukačná prípadová štúdia vytvorená v rámci diplomovej práce Ing. Michaely Štetákovej. Podstránka sa pripravuje v rámci prípravy novej učebnice Digitálne a inteligentné technológie pre Industry 4.0.

Výstup bol podporený projektom KEGA 010STU-4/2023 - Pilotné vzdelávacie moduly konceptu Inžinier 4.0.

No Comments

Post a Reply