Päť kameňov mechatroniky: Prvá Avengerka – popularizačný fanfilm

Päť kameňov mechatroniky: Prvá Avengerka – popularizačný fanfilm

Mladí vedci a študenti z Ústavu automobilovej mechatroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa rozhodli nadviazať na úspech ich propagačného fanfilmu "Avengeri: Päť kameňov mechatroniky" (https://youtu.be/RtROkZqU6ns). Inšpirovaní inciatívou Aj Ty v IT, ktorá pomáha dievčatám a ženám objavovať čaro technológií, nakrútili pokračovanie s názvom "Päť kameňov mechatroniky: Prvá Avengerka" (https://youtu.be/12d0H2ps92E) na motívy marveloviek Avengers: Engame a Captain Marvel. Online premiéra prebehla na Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede. Diváci sa opäť môžu tešiť na kvalitné vizuálne efekty.

Fanfilm prezentuje bakalársky študijný program Automobilová mechatronika a zároveň predstavuje nové študijné zameranie „Inteligentné technológie a systémy“ orientované aj na moderné informačno-komunikačné technológie a automatické riadenie v mechatronike.

Cieľom videa je predstaviť mladej generácii mechatroniku ako príťažlivý odbor plný moderných technológií, ktorý spája 4 rovnocenné oblasti - informatiku, automatizáciu, mechaniku a elektronické systémy. Vo filme je využitá paralela medzi jednotlivými aspektmi univerza (=Kameňmi nekonečna) v originálnom filme a medzi 4 oblasťami mechatroniky (=Kamene mechatroniky). Tieto oblastí sú spojené prostredníctvom piateho kameňa - kameňa inteligentných technológií.

Pre účely filmu bolo tiež pomocou 3D tlače vytvorených viacero marvelovských rekvizít ako rukavica nekonečna, Lokiho žezlo, Mjolnir, Stormbreaker a podobne.

Tvorcovia sa snažili byť maximálne autentickí, celý produkčný tím vrátane hercov tak pochádza z fakulty vrátane samotnej Prvej Avengerky. Táto študentka mechatroniky spolupracuje tiež na celouniverzitnom projekte STUBA Green Team, v rámci ktorého sa vyvíjajú a konštruujú elektrické formuly do medzinárodných súťaži. Vo videu tak nevidíme dabléra, ale Avengerka reálne na formuli jazdí, pričom sa tiež podieľala aj na jej konštrukcii.

Ďalším z cieľov filmu je poukázať na fakt, že študijný program Automobilová mechatronika je vhodný aj pre záujemcov o neautomobilové aplikácie mechatroniky. Okrem študijného zamerania „Automobilová mechatronika a elektromobilita“ ponúka nové zameranie „Inteligentné technológie a systémy“. V rámci štúdia sa študenti nemusia zamerať na automobily a elektromobily ale na ďalšie rozmanité oblasti ako automatické riadenie, 3D modelovanie, virtuálna realita, programovanie mikropočítačov, digitálne továrne, PLC, drony a podobne - možnosti sú prakticky neobmedzené. Nové študijné zameranie je otvorené výzvam, ktoré prináša reálna technická prax v 21. storočí.

Fanfilm sa dostal aj do médií:
Kinema.sk
Refresher
Hashtag.sk
Topky.sk
Rewind
Fičí SME
Fandom
Edna.cz
Moviezone.cz
Spektrum STU
Filmový Guru

Výstup bol podporený projektom KEGA 038STU-4/2018 - Konvergencia automatizácie a pokročilých IKT a KEGA 016STU-4/2020 - Virtuálna a zmiešaná realita vo výučbe pre Industry 4.0.

No Comments

Comments are closed.