Operačné systémy a riešenia poskytujúce Edge computing

Operačné systémy a riešenia poskytujúce Edge computing

Rozmach informačných technológií preniesol aj veľké množstvo dát, ktoré je nutné preniesť a následne spracovať. So spracovaním dát nám pomáhajú technológie ako Cloud, Fog a Edge computing. Technológie Fog a Edge computing umožňujú spracovávať veľké množstvá informácií a vykonávať rozhodnutia bližšie ku koncovým zariadeniam. Naopak Cloud computing slúži na centrálne spracovanie informácií a zložitejšie operácie nad dátami. Medzi najväčších poskytovateľov daných technológií sa radia spoločnosti ako Microsoft, Amazon a Siemens. Text sa venuje prehľadu súčasných systémov umožňujúcich Edge computing.

Učebný text je možné stiahnuť si tu alebo pozrieť nižšie.

Výstup bol podporený projektom KEGA 038STU-4/2018 - Konvergencia automatizácie a pokročilých IKT.

IoT_Ucebny_Text_Lukas_Beno